HONKA, David. Model řízení ohřívačů větru [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/82140. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO