SUMEGOVÁ, Daniela. Návrh optimálního postupu pro zaměřování bodů, linií a ploch pomocí GPS v lese [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/82459. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO