SLÍPKOVÁ, Marie. Hurikány a tornáda jako fenomén ohrožující turismus v Jihovýchodní Asii a USA [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/83046. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO