VAŇUŠ, Jan. Hlasová komunikace s řídícím systémem. Ostrava, 2009. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO