VODÁK, Daniel. Recyklace autovraků v České republice [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/83399. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO