ZAHRADNÍK, Jiří, Karol RÁSTOČNÝ a Juraj SPALEK. Radiace a informačne systémy. Advances in electrical and electronic engineering [online]. 2003, 2(1), 65-67 [cit. 2019-01-23]. ISSN 1336-1376. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/83610
Uložit do Citace PRO