DEDERA, Ľubormír. Paralelný prístup k fraktálovej kompresii obrazu. Advances in electrical and electronic engineering [online]. 2004, 3(1), 3-8 [cit. 2018-12-13]. ISSN 1336-1376. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/83631
Uložit do Citace PRO