LOKAJ, Antonín a Kristýna VAVRUŠOVÁ. Laboratorní testování rázové houževnatosti dřeva. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební [online]. 2010, 10(1), 27-32 [cit. 2018-06-21]. ISSN 1213-1962. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/83653
Uložit do Citace PRO