NOSKOVÁ, Michaela. Posouzení možnosti zásahu v akumulační zóně sesuvu Jasénka - modlitebna [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-12-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/84105. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO