GANIYEV, Artem a Jan VITÁSEK. Spolehlivost programového vybavení pro obvody vysoké integrace a obvody velmi vysoké integrace [online]. 2010 [cit. 2018-09-23]. ISSN 1804-3119. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/84177
Uložit do Citace PRO