KOČÍ, Kamila. Polovodičové materiály pro fotokatalytickou redukci CO₂. Ostrava, 2010. Habilitační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO