TÓTHOVÁ, Veronika. Nezaměstnanost a její struktura ve vybraných venkovských okresech [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2018-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/84710. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO