ŠUŠLÍKOVÁ, Katarína. Hodnotenie investície podniku [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2017-12-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/84854. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO