ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Analýza výběru zaměstnanců [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/85078. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO