CIBULKOVÁ, Pavlína. Analýza zdrojů financování a rozbor hospodaření evidované právnické osoby Charita Opava [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2018-12-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/85293. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO