KUBCOVÁ, Patricie. Elektronický podpis v účetní praxi [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/85511. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO