DLUGOŠOVÁ, Zuzana. Analýza spokojenosti zákazníků společnosti Technické služby Kadaň s. r. o [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/86188. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO