HÁJEK, Václav. Aktualizace monitorovacího systému bočních svahů lomu ČSA - detailní rozpracování možného vývoje [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/86212. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO