FLORIÁN, Tomáš. Posouzení stability zářezu a návrh sanačních opatření na úseku dálnice D805 km 56,200 – 57,720 km [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/86300. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO