KŘÍPAL, Jindřich. Analýza finanční náročnosti vybavování cisternových vozů pro přepravu nebezpečných věcí prvky pro absorpci energie nárazu [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/86363. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO