SZLOSKOVÁ, Andrea. Racionalizace provozu skladového hospodářství OKD, a.s [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/86485. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO