MEDOVÁ, Jana. Analýza úspěšnosti exekučního řízení v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení v letech 2005-2009 [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/86999. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO