ZAYDLAR, Evžen. Rozdílová analýza cen elektřiny na základě spotřeb zákazníků [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2018-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/87135. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO