OTÁHALOVÁ, Tereza. Vestavěný senzorový systém pro sběr a vyhodnocování biomedicínských dat v reálném čase [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/87208. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO