PREJZEK, Michal. Návrh a realizace regulačního obvodu na fyzikálním modelu tří nádrží pomocí kompaktního programovatelného automatu WinPac-8000 [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/87232. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO