SUCHÁNKOVÁ, Kateřina. Rozvoj a aplikace analýzy hodnoty pro zákazníka technických systémů [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/87619. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO