GABRHEL, Michal. Modernizace výroby a návratnost investice ve společnosti Slovácka Fruta, a.s [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/87706. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO