VAVREČKA, Petr. Analýza výrobního procesu s ohledem na jeho propustnost a synchronizaci [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2022-05-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/87708. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO