FUKA, Simon. Snížení výskytu povrchových vad bram při zahájení sekvence s ohledem na jakost finálního výrobku [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/87764. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO