PODEŠVOVÁ, Martina. Kalkulace krycího příspěvku [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/87852. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO