ŠPALDOŇOVÁ, Markéta. Analýza stávajícího systému SPC v podmínkách výrobce pro automobilový průmysl [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/87880. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO