MLÝNKOVÁ, Lenka. Analýza aplikací Poka-Yoke ve vybraném podniku [online]. 2011 [cit. 2017-11-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/87910. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO