GEBAUER, Marek. Studie možností manuálního vyrovnání ložiskové skříně turbíny 131-9B APU [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/87986. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO