MÝDLO, Lukáš. Simulace světelně řízené křižovatky [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/88254. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO