VOKURKA, Petr. Analýza provozování nepravidelné autobusové dopravy [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2018-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/88293. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO