MAMČÁŘ, Daniel. Technologie přepravy speciálních zásilek – přeprava zvířat [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2017-12-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/88406. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO