FONIOK, Adam. Analýza rizik řídícího úseku Záchranného útvaru HZS Hlučín [online]. 2011 [cit. 2017-11-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/88512. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO