FONIOK, Adam. Analýza rizik řídícího úseku Záchranného útvaru HZS Hlučín [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2018-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/88512. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO