JÁNSKÁ, Miloslava. Zkoumání vlivu příměsi metanu na maximální výbuchové parametry vybraných průmyslových prachů [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/88592. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO