NESVADBA, Jan. Bytový dům v Ostravě - Porubě s vazbou na stavebně technologické projektování [online]. Ostrava, 2010 [cit. 2018-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/88827. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO