VANĚK, Robert. Pustá Polom - Územní studie funkčního a prostorového řešení lokality SO.03 [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-05-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/88908. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO