SZCZOTKOVÁ, Kristýna. Návrh technologického postupu konstrukce Porotherm stropu [online]. 2010 [cit. 2017-11-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/88959. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO