CHOVANEC, Josef, Petr URBAN, Ivo PĚGŘÍMEK a Vítězslav KOŠNOVSKÝ. Mining of coal seams under the main haulage level. GeoScience Engineering [online]. 2011, 57(2), 23-32 [cit. 2019-03-26]. ISSN 1802-5420. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/89126
Uložit do Citace PRO