POLÁCHOVÁ, Hana. Cizinci na českém trhu práce [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2018-12-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/89383. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO