PARMA, Martin. Informační protál pro evidování sportovních událostí a volnočasových aktivit [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/89541. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO