DOSTÁL, František. Rušivé světlo v podmínkách ČR [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/89631. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO