BRYCHCY, Jaroslav. Analýza a verifikace vibrací konstrukčních uzlů pohonné jednotky [online]. Ostrava, 2011 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/89749. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO