ČAJKA, Radim a Pavlína MATEČKOVÁ. Studie požární odolnosti železobetonové desky. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební [online]. 2011, 11(1), 7-12 [cit. 2022-05-21]. ISSN 1213-1962. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/89768
Uložit do Citace PRO