MATĚJKA, Vlastimil, Yafei LU, Petra MATĚJKOVÁ, et al. Possible stibnite transformation at the friction surface of the semi-metallic friction composites designed for car brake linings. Applied Surface Science [online]. 2011, 258(5), 1862-1868 [cit. 2023-09-23]. ISSN 0169-4332. Dostupné z: doi:10.1016/j.apsusc.2011.10.063
Uložit do Citace PRO