HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Karla BARČOVÁ, Ivo ŠTĚPÁNEK, Vratislav BÁRTEK a Tomáš LANÍK. Effect of indication liquids on brittle-fracture properties of vitreous enamel coating. Chemické listy [online]. 2011, 105(17), 743-747 [cit. 2019-01-24]. ISSN 1213-7103. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/89862
Uložit do Citace PRO