VRABKOVÁ, Iveta. Benchmarking a jeho vliv na výkonnost úřadů obcí s rozšířenou působností. Ekonomická revue [online]. 2012, 15(1), 41-50 [cit. 2019-01-24]. DOI: 10.7327/cerei.2012.03.04. ISSN 1212-3951. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/90373
Uložit do Citace PRO